Gunhild Vehusheia

Gunhild Vehusheia

Gunhild Vehusheia er advokat og partner i Vi§Vé Advokater AS og har i hovedsak oppdrag som bistandsadvokat og som advokat i foreldrekonflikter. Vehusheia har tidligere blant annet vært daglig leder i JURK - Juridisk rådgivning for kvinner.

Books by Gunhild Vehusheia