Guri Ellen Barstad

Guri Ellen Barstad

Guri Ellen Barstad er professor emerita i franskspråklig litteratur ved Høgskolen i Østfold, hvor hun underviste i fransk litteratur fra forskjellige epoker, og i moderne road movie-romaner fra Québec.

Hennes forskningsinteresser omfatter litteratur og kultur fra fransk og europeisk fin de siecle (dekadansen), litteratur og religion, og samtidslitteratur fra den franskspråklige verden generelt.

Books by Guri Ellen Barstad