Hans Erik Aarset

Hans Erik Aarset

Hans Erik Aarset er professor i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU. Han er en av forfatterne av "Verdenslitteratur. Den vestlige tradisjonen" (2007) og har også utgitt "Teatralitetens verden. Barokk scenekunst hos Corneille & Molière" (2002) og "Smerten, harmen - og kunstens smil. Marguerite Duras" (2001).

Books by Hans Erik Aarset