Harald Biong

Harald Biong

Harald Biong, dr. oecon., var førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. I tillegg til sine teoretiske kunnskaper har Biong omfattende erfaring fra praktisk orientert markedsarbeid, bl.a. fra Lilleborg Jordan, reklamebyrå og konsulentvirksomhet.

Books by Harald Biong