Heidi Mork Lomell

Heidi Mork Lomell

Heidi Mork Lomell er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Books by Heidi Mork Lomell