Helle Sjøvaag

Helle Sjøvaag

Helle Sjøvaag er professor i journalistikk ved Universitetet i Stavanger. Sjøvaag har forsket på journalistikk i en årrekke. Hun har studert hvordan nyheter utfolder seg på nett, papir, fjernsyn og sosiale medier på tvers av det norske nyhetslandskapet, og hovedperspektivet har vært de strukturelle forutsetningene for journalistisk virksomhet. Sjøvaag har også forsket på medienes økonomi, mediereguleringen, profesjonsidealer og digitaliseringen av mediesystemene. Hun har blant annet utgitt Journalism Between the State and the Market, Routledge 2019.

Books by Helle Sjøvaag