Henning Kristoffersen

Henning Kristoffersen

Henning Kristoffersen har 20 års erfaring med å jobbe i Kina og med kinesere. Han har til sammen bodd fire år i Shanghai, der han ledet Nordisk Senter ved Fudan Universitetet. Han er nå direktør for internasjonale relasjoner ved Handelshøyskolen BI.
Kristoffersen er sosialantropolog, og har spesialisert seg på tema som spenner fra forhandlinger og forretningskultur i Kina, til unge kineseres forhold til kommunistpartiet.

Books by Henning Kristoffersen