Herlaug Hjelmbrekke

Herlaug Hjelmbrekke

Herlaug Hjelmbrekke er utdanna vernepleier, cand polit med hovudfag i pedagogikk (NTNU), vidareutdanning i psykologi (barn i sorg og krise, NTNU) og sertifisert Marte Meo-terapeut. Ho arbeider som seniorrådgiver i Statped. Ho har rettleiingsoppgåver retta mot PPT, barnehage og skole som har ansvar for barn med samansette lærevanskar, oppgåver knytta til inkluderande læringsmiljø, undervisning og prosjekt/utviklingsarbeid. Ho har skreve ei rekke fagartiklar og deltatt i fleire bokutgivnader.

Books by Herlaug Hjelmbrekke