Hilchen Sommerschild

Hilchen Sommerschild

Hilchen Sommerschild er professor emerita ved UiO. Hun har vært med på å bygge opp faget barnepsykiatri her i landet, med særlig interesse for forebyggende virksomhet og forskning. Hun har gitt ut en rekke lærebøker innen fagområdet.

Books by Hilchen Sommerschild