Hilde Marie Thrana

Hilde Marie Thrana

Hilde Marie Thrana arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU. Hun jobber med undervisning og forskning innen barnevernsfeltet og sosialt arbeid. Hilde Marie Thrana har skrevet en doktorgrad som utforsker kjærlighetsbegrepet i barnevernets praksis, og har hatt dette som tema både gjennom foredragsvirksomhet og i senere forskningsarbeid. Gjennom sin praksisbakgrunn har hun jobbet innen barnevernsfeltet og særlig med tiltaksutvikling for utsatte ungdom. Temaet utenforskap og barn og unges medvirkning har også vært viktig i senere forskningsarbeider.

Books by Hilde Marie Thrana