Inga Henriette Undheim

Inga Henriette Undheim

Inga H. Unheim er førsteamanuensis i norsk litteratur ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har skrevet en doktoravhandling om litterære strukturer i Ludvig Holbergs rikshistoriografi, publisert artikler om nordisk 1700- og 1800-tallslitteratur og er for tiden tilknyttet forskningsprosjektet The Invention of the Lottery Fantasy (2022-2024).

Books by Inga Henriette Undheim