Inger-Johanne Sand

Inger-Johanne Sand

Inger-Johanne Sand er professor dr.juris i offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Books by Inger-Johanne Sand