Inger-Johanne Thidemann

Inger-Johanne Thidemann

Inger-Johanne Thidemann er førstelektor ved Universitetet i Agder, Institutt for helse- og sykepleievitenskap i Grimstad, og har flere års erfaring med undervisning i forskningsmetoder og skrivekurs og som veileder for studenter som skriver bacheloroppgave.

Books by Inger-Johanne Thidemann