Inger Ulleberg

Inger Ulleberg

Inger Ulleberg er lærerutdannet spesialpedagog og cand.polit. fra Universitetet i Oslo. Hun er dosent i pedagogikk på grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ulleberg har vært veileder i ulike faglige sammenhenger, og har også undervist på veilederutdanninger ved flere høgskoler.

Books by Inger Ulleberg