Ingrid Thunem

Ingrid Thunem

er doktorgradsstipendiat i seksualitet og assistanse ved VID vitenskapelige høgskole. Hennes forskningsarbeid og interesse strekker seg bredt innenfor funksjonsvariasjon og seksualitet. Hennes fagområder er menneskerettigheter, norm[1]kritikk og likestilling.

Books by Ingrid Thunem