Ingrid Wang Larsen

Ingrid Wang Larsen

Ingrid Wang Larsen er master i rettsvitenskap fra UiO (2007). Larsen er universitetslektor i juridiske fag ved NMBU og underviser i ekspropriasjonsrett og jordskifte- og skjønnsprosessrett.

Books by Ingrid Wang Larsen