Ingvill Thorson Plesner

Ingvill Thorson Plesner

Ingvill Thorson Plesner er sosiolog og post.doc. ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo (UiO). Hun er også kursleder ved UiOs International Summer School. Plesner har publisert bredt på dette feltet, både nasjonalt og internasjonalt.

Books by Ingvill Thorson Plesner