Jan Terje Faarlund

Jan Terje Faarlund

Jan Terje Faarlund er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo, og forskingskoordinator ved Centre for the Study of Mind in Nature, UiO. Han har tidlegare vore professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Trondheim (no NTNU), og professor i lingvistikk og norsk ved University of Chicago. Han har også vore gjesteførelesar ved ei rekkje universitet i Europa og Nord-Amerika. Dei viktigaste forskingsfelta er lingvistisk teori, syntaks, historisk lingvistikk og språk og evolusjon.

Books by Jan Terje Faarlund