Jannicke Margrete Johansen

Jannicke Margrete Johansen

Jannicke Johansen er førsteamanuensis ved School of Arts, Design and Media ved Kristiania høyskole. Hun har mer enn ti års forsknings- og undervisningserfaring innen kreativitet, innovasjon, sosialt entreprenørskap, historiefortelling, spatial design og placemaking. Tidligere har hun jobbet med kunst, design og film i en rekke ulike prosjekter i Danmark, Spania, Mexico og Sør-Afrika.

Books by Jannicke Margrete Johansen