Jens E. Kjeldsen

Jens E. Kjeldsen

Jens E. Kjeldsen er professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitet i Bergen. President for Rhetoric Society of Europe. Han er mangeårig hovedredaktør for forskningstidsskriftet Rhetorica Scandinavica og forfatter av « Retorikk i vår tid» (2006) samt «Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005» (2005, m. Anders Johansen).

Books by Jens E. Kjeldsen