John Gunnar Mæland

John Gunnar Mæland

John Gunnar Mæland er tidligere professor i forebyggende helsearbeid og sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter og redaktør av flere fagbøker innenfor samfunnsmedisinske emner.

Books by John Gunnar Mæland