Jorun Grønset Løvoll

Jorun Grønset Løvoll

Jorun Grønset Løvoll er cand. philol. fra Universitetet i Oslo. Hun har vært lærer,
rådgiver og skoleleder på Elvebakken videregående skole siden 1996 og har vært
en sentral designer av utviklingsarbeidet ved skolen. Løvoll har hatt ansvar for en
rekke skoleutviklingsprosjekter også sentralt i Utdanningsetaten i Oslo om skolemiljø,
konflikthåndtering og utdannings- og yrkesveiledning. Hun har tidligere
gitt ut boka Klasseledelse og relasjonsbygging (Pedlex) sammen med Nina Jensen.
Løvoll har også undervist på lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.

Books by Jorun Grønset Løvoll