Kari Kildahl

Kari Kildahl

Kari Kildahl er utdannet barnehagelærer og økonom. I tillegg har hun hovedfag i pedagogikk. Kari er Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved OsloMet- Storbyuniversitetet. Hun er også leder av arbeidsutvalget (AU) for institusjonsansvarlige i Norge og holder kurs og foredrag om skikkethetsvurdering for studenter, ansatte og praksisfelt.

Books by Kari Kildahl