Kari Tove Elvbakken

Kari Tove Elvbakken

Kari Tove Elvbakken er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Elvbakken er tidligere direktør ved Universitetet i Bergen. Hun har også vært forskningsdirektør ved Rokkansenteret.

Books by Kari Tove Elvbakken