Kirsten Benum

Kirsten Benum

Kirsten Benum er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk psykologi. Hun er medredaktør og medforfatter av flere lærebøker i traumepsykologi og psykoterapi, blant annet «God psykoterapi. Et integrativt perspektiv (2013)».

Books by Kirsten Benum