Kjartan Koch Mikalsen

Kjartan Koch Mikalsen

er førsteamanuensis i filosofi og undervisningsleder for ex.phil. ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Han forsker særlig på politisk filosofi og rettsfilosofi. Koch Mikalsen er med i redaksjonsrådet til Norsk filosofisk tidsskrift.

Books by Kjartan Koch Mikalsen