Knud Jørgensen

Knud Jørgensen

Knud Jørgensen er førsteamanuensis II ved Det teologiske Menighetsfakultet og Asiasekretær i misjonsorganisasjonen Areopagos. Han har arbeidet i Etiopia, USA, Geneve og i Norge innen misjon, kommunikasjon, nødhjelp, medier og undervisning. Han har skrevet en rekke artikler og bøker innen sine fagområder kommunikasjon, lederskap og misjonsvitenskap. Han er dansk av opprinnelse og cand.theol. fra Københavns Universitet. Han har en doktorgrad i misjonsvitenskap fra Fuller Theological Seminary i USA.

Books by Knud Jørgensen