Kristin Asdal

Kristin Asdal

Kristin Asdal (1967) er professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. Hun er forfatter og medforfatter av en rekke bøker og artikler. På Universitetsforlaget har hun blant annet utgitt «Politikkens Natur. Naturens poltikk» (2011), Asdal mfl.: «Tekst og historie. Å lese tekster historisk» (2008) og «Knappe ressurser? Økonomenes grep om miljøfeltet» (1998).

Books by Kristin Asdal