Lars Anders Kulbrandstad

Lars Anders Kulbrandstad

Lars Anders Kulbrandstad er professor emeritus i norsk språk i didaktisk perspektiv ved Høgskolen i Innlandet og seniorprofessor i svensk som andrespråk ved Karlstads universitet. Han har særlig publisert forskningsarbeider på feltene flerspråklighet, norsk som andrespråk og språkholdninger og har skrevet en rekke lærebøker for skole og høgre utdanning.

Books by Lars Anders Kulbrandstad