Lars Grongstad

Lars Grongstad

Lars Grongstad har hele sin yrkeserfaring fra skoleverket, som lærer, skoleleder og rådgiver hos fylkesmannen. Han har juridisk embetseksamen, og har holdt flere kurs i juss for skoleledere.

Books by Lars Grongstad