Lennart Jølle

Lennart Jølle

Lennart Jølle er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hans forskningsinteresser er i hovedsak ulike aspekt av norskfaglig tekstskaping: elevers skriving, skriveopplæring og vurdering av skriving.

Books by Lennart Jølle