Leo A. Grünfeld

Leo A. Grünfeld

Leo A. Grünfeld kommer fra MENON og har også en forskerstilling ved NUPI. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi og særlig kompetanse på utenlandsk eierskap og internasjonale investeringer.

Books by Leo A. Grünfeld