Lisbeth Pettersen Wærp

Lisbeth Pettersen Wærp

Lisbeth Pettersen Wærp er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Hun har utgitt antologien "Livet på likstrå. Henrik Ibsens Når vi døde vågner" (1999), "Overgangens figurasjoner. En studie av Henrik Ibsens Kejser og Galilæer og Når vi døde vågner" (2002) og "Engasjement og eksperiment. Tarjei Vesaas' romaner Huset i mørkret, Signalet og Brannen" (2009).

Books by Lisbeth Pettersen Wærp