Ragnhild Live Fyrand

Ragnhild Live Fyrand

Live Fyrand har siden 1970-tallet vært sentral både med introduksjon og utvikling av nettverksbasert arbeid i Norden. Som professor i sosialt nettverk, har hun arbeidet med forskning og undervisning, og publisert en rekke vitenskapelige artikler og bidratt i flere antologier. Hun ble dr.philos. ved Det medisinske fakultet ved UiO innen området sosialt nettverk og helse. Hennes arbeid hadde hovedvekt på nettverksintervensjon hos pasienter med kronisk somatisk sykdom. I dag er hun professor emerita og har etablert Institutt for Sosialt Nettverk.

Books by Ragnhild Live Fyrand