Magne Raundalen

Magne Raundalen

Magne Raundalen er barnepsykolog og er knyttet til Senter for krisepsykologi i Bergen. I 2000 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid for barns beste.

Han har tidligere utgitt boka Krisepedagogikk sammen med Jon-Håkon Schultz (Universitetsforlaget 2006).

Books by Magne Raundalen