Mari Pettersvold

Mari Pettersvold

Mari Pettersvold er sosiolog, førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Vestfold og medarbeider i Barnehagesenteret. Hennes arbeid er rettet mot barnehage- og profesjonsutvikling, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen som lærende organisasjon.

Books by Mari Pettersvold