Maria Alstad Øverås

Maria Alstad Øverås

Maria Alstad Øverås (f. 1977) er psykolog og har jobbet i tolv år med spiseforstyrrelser. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler, bidratt i flere bøker, og forelest i Norge og utlandet om emnet. I 2016 fullførte hun en doktorgrad om kroppsbilde hos pasienter med anoreksi.

Books by Maria Alstad Øverås