Marianne Hafnor Bøe

Marianne Hafnor Bøe

Marianne Bøe er religionsviter og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. I 2012 avla hun sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen om iranske kvinneaktivisters diskusjoner av islamsk familielov. Hun har gjennomført feltarbeid i Iran og Norge, og har studert persisk språk ved Universitetet i Teheran. Flere av hennes tidligere publikasjoner handler om koblinger mellom islam, feminisme, kjønn og lov. I 2015 ga hun ut monografien «Family Law in Contemporary Iran: Women¿s Rights Activism and Sharia».

 

Hør Marianne Hafnor Bøe om feminisme i islam i Universitetsforlagets podkast!

Books by Marianne Hafnor Bøe