Marie Eines Seljebø

Marie Eines Seljebø

Marie Eines Seljebø har siden 2006 arbeidet som psykologspesialist ved Senter for Bedre Læring, som hun var med på å starte.
Seljebø har lang erfaring med klinisk arbeid som psykolog og har vært leder ved PPT og BUP, i tillegg til bred undervisningserfaring. Hun har deltatt i NAVF-støttede forskningsprosjekter, vært medlem i en interdepartemental arbeidsgruppe om samarbeid barnehage - skole, samt bidragsyter i bøker og tidsskrift. Marie er utdannet lærer, har embetseksamen i psykologi og pedagogikk og terapeututdanning i nevrofysiologisk psykologi (INPP).
Hun har flere års erfaring med nevrofeedback, HRV, auditiv lytteterapi og FFWD.

Books by Marie Eines Seljebø