Marit Alvestad

Marit Alvestad

Marit Alvestad er professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på temaene læreplanstudier, komparative studier, profesjonsspørsmål og kvalitet. Alvestad har vært involvert i ulike forskningsprosjekter og publisert flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler. Hun har vært regionansvarlig i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) finansiert av Norges Forskningsråd og ledet den kvalitative studien Kvalitet i barnehagen i dette prosjektet.

Books by Marit Alvestad