Marit Kirkevold

Marit Kirkevold

Marit Kirkevold er sykepleier med doktorgrad fra Columbia University i New York. Hun er professor i sykepleie og instituttleder for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet og leder den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE).

Books by Marit Kirkevold