Merethe Frøyland

Merethe Frøyland

Merethe Frøyland er leder av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Hennes doktorgrad handlet om geologiundervisning i klasserommet, på museum og ute i naturen. Hun har ledet flere FoU-prosjekt som har handlet om å utvide klasserommet i naturfag.

Books by Merethe Frøyland