Morten Hammerborg

Morten Hammerborg

Morten Hammerborg er professor i historie ved Høgskulen på Vestlandet. Han har siden 2017 hatt sin egen spalte i Bergensavisen: «Ka e det med Bergen». Han har blant annet skrevet Byen som gikk i land: Haugesund bys historie etter 1950», og historien om Haukeland sykehus, «Veien til Haukeland» (med Teemu Ryymin). Han er dessuten bergenser.

Books by Morten Hammerborg