Ola Mestad

Ola Mestad

Ola Mestad er lic.jur. og dr. juris og professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og instituttleder ved Nordisk institutt for sjørett. Han var leder av Forskningskomiteen for grunnlovsjubileet 1814-2014 og har blant annet vært leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og Senter for europarett. Mestad har særlig arbeidet med stats- og forvaltningsrett, kontraktsrett, petroleumsrett, internasjonal økonomisk rett, rettshistorie og juridisk metode.

Books by Ola Mestad