Olav B. Lysklett

Olav B. Lysklett

Olav B. Lysklett er førstelektor i fysisk fostring ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim. Hans hovedfokus innenfor fysisk fostring er ski, natur og friluftsliv. For å støtte barnehagens arbeid med innføring av ny barnehagelov og revidert rammeplan i 2006 ble det utarbeidet egne temahefter. Olav B. Lysklett var da hovedansvarlig for temaheftet om natur og miljø i barnehagen. Han har forsket mye på ulike typer barnehage, samt personalet i naturbarnehager.

Books by Olav B. Lysklett