Otto Ottesen

Otto Ottesen

Professor, dr. merc. Otto Ottesen (f. 1936) er professor i økonomisk-administrative fag ved Universitetet i Stavanger. Han arbeidet i årene 1959-1964 som reklamekonsulent og byråleder. I perioden 1964-1982 virket han ved Afsætningsøkonomisk Institut, Handelshøjskolen i København, fra 1973 som professor. Fra 1994 til 2004 var han professor II ved Handelshøyskolen BI som. Han er for tiden også tilknyttet Handelshøjskolen i Århus. Ottesen har hatt tallrike oppdrag som rådgiver, prosjektleder, styremedlem og styreformann i en rekke norske og danske virksomheter.

Books by Otto Ottesen