Per Lysvåg

Per Lysvåg

Per Lysvåg er førsteamanuensis i engelsk språk, forfatter og medforfatter av mange lærebøker for den videregående skolen og universiteter. Han har publisert flere fagartikler om engelsk syntaks og pragmatikk.

Books by Per Lysvåg