Per Øystein Haavold

Per Øystein Haavold

Per Øystein Haavold er Professor matematikkdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet.

Books by Per Øystein Haavold