Ragnar Hauge

Ragnar Hauge

Ragnar Hauge, professor emeritus ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og pensjonert forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Books by Ragnar Hauge