Ragnhild J. Nakling

Ragnhild J. Nakling

Ragnhild J. Nakling er advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder. Hun har bred og lang erfaring med rådgivning og prosedyre innenfor hele arbeidsrettsfeltet. Tidligere har hun arbeidet som advokat og partner i advokatfirmaet SBDL, senioradvokat i Advokatfirmaet Wiersholm, dommerfullmektig i Oslo tingrett og som rådgiver i Utenriksdepartementets rettsavdeling.

Books by Ragnhild J. Nakling